Eerste werfbezoek aan De Zennestraal

De gloednieuwe Hoofdstedelijke Basisschool De Zennestraal opent op 1 september 2023 de deuren. De nieuwe basisschool wordt de eerste Nederlandstalige basisschool van de Stad Brussel die binnen de Vijfhoek ligt. De eerste steenlegging vond plaats op 21 september 2021. 

Het nieuwbouwproject wordt een voorbeeld op vlak van duurzaamheid en energiebesparing. Op het dak van de school worden fotovoltaïsche zonnepanelen geplaatst. De school krijgt een individueel ventilatiesysteem met dubbele flux en warmteterugwinning. Het opgevangen regenwater wordt gebruikt voor het spoelen van de toiletten. De nieuwbouw ligt deels in een binnengebied, waardoor er veel aandacht ging naar het binnenbrengen van zonlicht en het dempen van geluid. De grond van de speelplaats wordt bedekt met doorlaatbaar rubber, de muren met kokosmatten die ook verticale begroeiing toelaten. 

Een eerste werfbezoek vond plaats op 11 mei. De werken waren volop bezig.  Toch zal volgens de aannemer het schoolgedeelte eind juni af zijn zodat met de binneninrichting van start kan gaan en het meubilair geplaatst kan worden. Enkel de buitenruimtes (de speelplaats en de schoolingang) moeten dan nog afgewerkt worden vóór de start van het nieuwe schooljaar in september.

De huidige raming van het project bedraagt 13,48 miljoen euro waarvan 1,35 miljoen voor de aankoop van de gebouwen, 930 k€ voor de architecten honoraria en 11,2 miljoen voor de werken. De eindafrekening wordt pas opgesteld aan het einde van het project.  

Image
De zennestraal