Nieuws

Gezond ontbijt op school : dit schooljaar genieten er 2246 leerlingen dubbel van dit initiatief !

In de Hoofdstedelijke Basisschool Klavertje Vier konden de leerlingen samen met hun ouders genieten van een gezond ontbijt verzorgd door De Brusselse Keukens en het schoolpersoneel : een bijzonder evenement… net de dag voor S

Bewegen is gezond… In het Nederlands : dubbel zo gezond !

In het kader van het project van de “ateljees paraskoleir”, nemen de kinderen van het eerste en tweede leerjaar uit vijf basisscholen van de Stad Brussel momenteel deel aan de buitenschoolse Nederlandstalige

Gaat jouw school aan de slag met de visie op kansarmoede van de Stad Brussel?

Carnavalsfeestjes, verjaardagpartijtjes, uitstappen, materiaal, ... het kost allemaal geld. Vaak zijn die extraatjes moeilijk haalbaar voor onze ouders.

Scholen van Stad Brussel gaan de strijd aan tegen menstruatiearmoede.

In zes middelbare scholen van de Stad Brussel worden vanaf deze week via verdeelautomaten gratis menstruatieproducten aangeboden.

Hoog bezoek in OKAN!

Hoog bezoek in onze Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) deze week! 

CirquonsCircus

In het kader van de projectoproep “scholenswitch” van het Prins Filipfonds, dat ingeroepen werd om uitwisseling tussen scholen uit verschillende gemeenschappen aan te moedigen, werden op “HSBS Pe